Infolinia dla pracodawców+ 48 531 401 595

Połowa firm ma problem ze znalezieniem pracowników.

Firmy i ich problemy w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników

Jak wskazują najnowsze dane opracowane przy okazji badania „Barometru Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Work Service, niespełna 60 procent zatrudnionych oczekuje podwyżek płac na swoich stanowiskach. Zwiększenie wynagrodzeń swoim podwładnym w przyszłym kwartale, przewiduje jedynie 16 procent pracodawców. Ciekawie prezentuje się również liczba osób, które nie obawiają się o zakończenie współpracy ze swoimi firmami – niemal 90 procent przebadanych jest spokojne o swoje posady. Mniej kolorowo swoją sytuację przedstawiają przedstawiciele firm, gdyż według zebranych informacji, około połowa z nich ma poważne problemy w skonstruowaniu kadry o odpowiednich kwalifikacjach.

15,6% – to udział przebadanych przedsiębiorstw, które planują podniesienie poziomu płac pracownikom. W porównaniu do lat poprzednich, jest to niemały wzrost zadeklarowanych do podwyżek firm ( 9,4% w 2016, 5,2% w 2015 roku).

Rekordowa ilość pracowników (ponad 88% ankietowanych) jest pewna o tym, iż utrzymają swoją posadę, przy czym aż 60% zatrudnionych oczekuję wzrostu wynagrodzeń. Wzrastają więc aspiracje zarobkowe, co stanowi swego rodzaju problem dla pracodawców. Należy jednak pamiętać, że stosunkowo większe zarobki, przekładają się pośrednio na zwiększoną konsumpcję i wzrost gospodarczy.

Według danych, najbardziej skłonne do podniesienia poziomu płac zatrudnionym są przedsiębiorstwa zrzeszające w swoich szeregach ponad 250 osób (20,4%), oraz firmy
usługowe i produkcyjne (kolejno 26,5% i 25%).

Grupą, która najliczniej oczekuje wzrostu płac są mieszkańcy aglomeracji, których ludność wynosi ponad 500 tysięcy mieszkańców. Ponad 60% ankietowanych tej grupy przewiduje wzrost poziomu płac. Co więcej, również mieszkańcy wsi spodziewa się podwyżek (ponad 61% badanych).

Firmy, a zatrudnienie

Wyniki badań pokazują, że aż 49,7% przedsiębiorstw ma kłopot ze znalezieniem odpowiednich ludzi na dane stanowiska, a około 17% firm nie decyduje się na inwestycje z powodu ubogich kadr.
Według prognoz, poziom zatrudnienia będzie wzrastać co najmniej do 2020 roku. Ponad to, wciąż istnieje niewykorzystana grupa ludzi, których można obsadzić. Głównie są to ludzie po pięćdziesiątym roku życia (należy zwróć szczególną uwagę na pracowników powyżej 56-tego roku życia, gdyż ze względu na brak objęcia ich programem pracowniczym planów kapitałowych, koszty ponoszone przez pracodawcę są mniejsze).

Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy  zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service przez instytut Kantar Millward Brown. Badanie zrealizowano na próbie 305 pracodawców w dniach 18-27 lipca 2018 roku oraz 55 pracowników w dniach 16-20 lipca 2018 roku.

Kontakt

Adres:
ul. Pl. Niepodległości 1 25-506 Kielce
Infolinia dla pracodawców:
+48 531 401 595
E-Mail:
biuro@centrumkariery.eu
NIP:
6572922577